SIA „Liepājas enerģija”

Divās kārtās piesaistījām attiecīgi 3 000 000 Ls Liepājas centralizēto siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu rekonstrukcijai un 4 000 000 Ls siltumavota rekonstrukcijai Liepājā. Projektu rezultātā tika rekonstruēti siltumtīkli gandrīz 13 km kopgarumā un uzstādīti divi šķeldas katli ar kopējo jaudu 30 MW.